Crowdfunding

Vi har en planet som vi samexisterar på. Vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om varandra och planeten. Om alla människor har råd med mat och att låta barnen få utbilda sig minimerar vi risken för krig och svält.


Jag brinner verkligen för att hjälpa andra få möjligheten till ett bättre liv och därför stödjer jag idag Trine, Better Globe och Ecpat.


Trine är ett vinstdrivande företag som investerar i solpanel i Afrika. De erbjuder olika projekt med olika risker och investeringsnivåer med olika lång återbetalningsplan.


Här ser jag en möjlighet för den lokala befolkningen att kunna starta igång olika projekt när de nu får in el i sina byar.


Barnen kommer ha möjlighet att plugga även efter det att solen gått ner.


Även Better Globe är ett vinstdrivande företag. Det är ett Kenyanskt skogsbolag som planterar träd med avkastning från år 5-19, det 20:e året tas trädet ner och säljs. Här köper jag både donationspaket (53 €) och träd styckevis (17 €) varje månad. I donationspaketet ingår det:

  • 2 träd som ger dig en förväntad avkastning över 20 år.
  • 2 träd som skänks som gåva till lokala organisationer.
  • 500 liter eller motsvarande värde till vattenrelaterade projekt.
  • 1,50 € avsätts specifikt till att bygga och/eller renovera skolor.
  • 1,50 € avsätts för att finansiera de lokala byarnas mikrolån-banker.


Barn världen över är i riskzonen för att hamna i helt fel händer för att råka riktigt illa ut. De är vår framtid och vi måste börja göra något åt grymheterna som idag sker mot barnen och som eskalerar pga att världen krymper. ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel. De är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med organisationsmedlemmar och stödmedlemmar.
AURATRANSFORMATION™

Auraförmedlare i främst Dalarna och angränsande län

DIPLOMERAD COACH

sker via Skype eller telefon

Kontakta mig

073 - 820 88 98

2019 © EVALOTTA HOLM